आमच्याविषयी > एमएसबीएसएचएससी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाची अधिनियम 1965 च्या स्वरुपात जानेवारी 1966 मध्ये स्थापना करण्यात आली. 1976 मध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ या नावाने सुरुवात झाली.

अटी आणि नियमानुसार मंडळाची कार्ये खालीलप्रमाणे

महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अधिनियम
महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अटी आणि नियम
अटी व नियम यांचा वर उल्लेख केलेला आहे तसेच मंडळाने उप नियम आणि अटी तयार केलेले आहेत.

स्थापना
राज्य महामंडळ आणि विभागीय मंडळांची कार्ये
संघटना मंडळाची स्थापना
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार