विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, औरंगाबाद
विभागीय अध्यक्ष / सचिव
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद विभागीय मंडळ,
रेल्वे स्टेशन रोड, उस्मानपुरा
औरंगाबाद 431005
(का) 0240 - 2334228
chair.aurboard@mahedu.gov.in

अधिका र्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

विभागीय अध्यक्ष, औरंगाबाद
विभागीय सचिव, औरंगाबाद
2331116
2341035
2334228
2334284
2321201 0240
0240
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार