शास्त्रीय कला गायन वाद्य नृत्य चित्रकला शेत्रात प्रावीण्य मिळवणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या खेळाडू एन सी सी स्काऊट गाईड विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावांना छाननी शुल्क आकारणी करणेबाबत

SPORTS

Shastriykala, Lokkala Grace marks - GR dtd.10.12.2019