HSC SSC FEB/MAR 2023 TIME TABLE CIRCULAR

SSC FEB -2023 TIME TABLE TENTATIVE

HSC VOCATIONAL FEB -2023 TIME TABLE TENTATIVE

HSC GENERAL FEB -2023 TIME TABLE TENTATIVE

जुलै-२०२२ १०वी / १२वी परीक्षेच्या निकालाबाबत

खाजगी विद्यार्थी मार्च २०२३ विलंब शुल्क तरखाबाबत...

Revised Time Table for Hsc General July-August 2022

Change in HSC JULY 2022 EXAM time table.

खाजगी विद्यार्थी मार्च २०२३ नोंदणी बाबत तारखा

वातानुकूलित यंत्रणेच्या वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचे दरपत्रकाबाबत

वर्ष २०२४-२०२५, अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश पात्रतेबाबत..

SSC JULY-22 application form filling extended dates.

SSC JULY-22 application form filling dates.

Time Table for SSC July-August 2022

मार्च-एप्रिल २०२२ परीक्षा जाहीर निवेदन

इ १२ वी जुलै/ऑगस्ट २०२२ पुरवणी परीक्षा आवेदनपत्रे मुदतवाढीबाबत.

Time Table for HSC MCVC July-August 2022

Time Table for HSC General July-August 2022

जुलै-ऑगस्ट २०२२ इ १० वी इ 12 वी पुरवणी परीक्षा वेळापत्रक

मार्च-एप्रिल २०२२ परीक्षेसाठी राज्य मंडळ स्तरावर नियुक्त समुपदेशन सेवा

माध्यमिक शाळांत परीक्षा (इ. १०वी ) मार्च २०२२ निकालाबाबत

जुलै-ऑगस्ट २०२२ बारावी परीक्षेची ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरण्याच्या तारखांबाबत

बारावी निकाल संदर्भात तांत्रिक अडचणीसाठी संपर्क क्रमांक

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ १२ वी ) मार्च -एप्रिल २०२२ च्या निकालाबाबत

मंडळामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सूचनाबाबत

मंडळ आस्थापनेवर अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेलया कर्मचाऱ्यांची माहिती

इ. ११ वी व १२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना

१०वी व १२वी मार्च २२ दैनंदिन गैरमार्ग व तत्सम अहवाल ऑनलाईन

१० वी व १२ वी मार्च/एप्रिल २२ ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या कालावधी बाबत

१० वी / १२ वी मार्च-२२ परीक्षा कालावधीत द्यावयाच्या घंटेचे नियोजन

Circular regarding HSC Mar/Apr 2022 Exam. Time table partial changes.

HSC Mar-Apr 2022 Exam. revised time table for 7TH & 8th March 22.

SSC Exam March-2022 Divyang candidates work education subject time table.

Regarding syllabus for HSC /SSC April-21 exam.

HSC revised evaluation circular

SSC revised evaluation scheme.

HSC revised evaluation scheme.