डाऊनलोड

उत्तर पत्रिकेची छायांकित मिळण्यासाठीचा अर्ज

दृष्टिबाधित उमेदवारांकरिता वैद्यकीय प्रमाणपत्र

कर्णबधिर उमेदवारांकरिता वैद्यकीय प्रमाणपत्र

अस्थिविकलांग / बहुविकलांग उमेदवारांकरिता वैद्यकीय प्रमाणपत्र

क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार