SUBMISSION OF PROFILE YEAR 2019-2020

ABOUT TIME TABLE MAR-2020

इयत्ता नववी ते इयत्ता बारावीच्या पुनपरीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या लेखी तोंडी प्रात्यक्षिक अंतर्गत मूल्यमापनाचे या परीक्षेबाबत परिपत्रक

HSC EXAM FEB/MARCH 2020 ONLINE APPLICATION EXTEND DATE

HSC EXAM FEB/MARCH 2019 PASSING CERTIFICTE DISTRUBTION DATE

REVISED SSC MARCH 2020 ONLINE APPLICATION EXTENDED DATE

SSC EXAM MARCH 2020 THEORY EXAM PERIOD

SSC PANEL MARCH 2020 TEACHERS INFORMATION CHECKLIST REMINDER

समग्र शिक्षा अभियान ( राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ) अंतर्गत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्यांकरिता व्यवसाय शिक्षण योजना राबविण्याकरिता विषयांचे विकल्प देणेकरिता

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी)परीक्षा मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संपर्क केंद्रांनी स्वाध्याय पुस्तिका दिनांक २८.११.२०१९ रोजी वितरण केंद्रावरून हस्तपोच घ्याव्यात.

ई ११वी /१२वी सुधारित विषय व मूल्यमापन योजना

SSC MARCH 2020 PRELIST, EXCEL LIST, CHALLAN RECEIVING DATE

ABOUT SSC MARCH 2020 PRELIST CORRECTION.

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल सादर करण्याबाबत .......

Sudharit Prakatan - SSC HSC online registration as Private candidate

March 2019 Exam 0 to 30 % Result school Teacher / HM Traing camp 24/12/2019 to 30/12/2019

Circular - Late fee - H.S.C.Examination February-March 2020

SSC MARCH 2020 SPECIAL LATE FEE APPLICATION FORM DATE.

शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत

REGARDING KALMAPAN CHACHNI MARCH 2020 27 DEC TO 18 JAN 2020

Prakatan - Late Fee - Secondary School Certificate Examination March 2020

SUBMEET THE CENTRE CHIEF BANK DETAILS FORMAT TILL 20/01/2020

मार्च २०२० इ. १० वी परीक्षा प्रवेशाची आवेदनपत्र मागे घेण्याचा प्रस्ताव (No Candidate) मंडळाकडे दि. ०५ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत सादर करणेबाबत.

Circular - Higher Secondary Certificate (H.S.C.) Examination February-March 2020 - Condonation of Deficience in Attendance and withdrawal of examination application forms - reg

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाइल सादर करण्याबाबत

इ 11 वी/इ 12 वी आरोग्य व शररिक शिक्षण व पर्यावरण व जलसुरक्षा प्रशिक्षण 18 जानेवारी 2020

फेब्रु/मार्च २०२० उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा प्रात्यक्षिक परीक्षांचे आयोजनाबाबत

मार्च २०२० इ १० वी चित्रकला, लोककला, शास्त्रीय कला सवलतीचे वाढीव गुण प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.

TIME SCHEDULE FOR FEB-MARCH 2020 CUST. & CHIEF CONDOCTOR MEETING

फेब्रुवारी-मार्च 2020 च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (12 वी ) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशबाबत

फेब्रुवारी/मार्च 2020 परीक्षेचे प्रात्यक्षिक/तोंडी/पर्यावरण/प्रकल्प/श्रेणी साहित्य वाटप दिनांक 28.1.2020

मार्च २०२० इ. १० वी परीक्षेसाठी कालमापन चाचणी व अभिक्षमता चाचणी मुदतवाढीबाबत.

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु.मार्च 2020 परीक्षेच्या परीक्षक/नियामकांचे अंतिम नियुक्ती बाबत

SUBMEET THE NEFT/RTGS FORMAT FOR PRACTICAL ADVANCE

HSC EXAM FEB. 2020 - USE ABOVE BOOKLET FOR PRACTICAL EXAM BILLS. THIS BOOKLET AVAILABLE AT BOARD OFFICE VASHI & BOARDS WEBSITE. DO NOT USE ANY OTHER FORMAT FOR PRACTICAL EXAM BILLS.IF ANY OTHER INFORMATION PLEASE CONTACT BOARD OFFICE.

इ.१० वी प्रात्यक्षिक परिक्षा फेब्रु/मार्च २०२० परिपत्रक 30/01/2020

ABOUT SSC MARCH 2020 ONLINE HALLTICKET...

इ. १० वी मार्च २०२० परीक्षेतील तोंडी /प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य वाटपबाबत......

ABOUT HSC PRACTICAL ADVANCE

IT ONLINE NEW REMUNERATION RATE FOR HSC EXAM FEB-MAR 2020

12TH EXAM. PRACTICAL ADVANCE REGARDING

इ. १० वी व इ. १२ वी परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी. , स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण संदर्भातील प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करण्याबाबत...

10th Practical Attendence Sheet 10/02/2020

HSC Practical exam extra/Additional Seat Nos./Out of Turn Marklist 10/02/2020

फेब्रुवारी-मार्च २०२० उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा माहिती तंत्रज्ञान विषयाची ऑनलाईन परीक्षा आयोजनाबाबत. दिनांक १२/०२/२०२०

फेब्रु.मार्च2020 च्या परीक्षेपासून ई.12वी/ई.10वी परीक्षांची उपस्थिती,भरारी पथक,गैरमार्ग प्रकरण व तत्सम अहवाल ऑनलाइन भरून सादर करणेबाबत.

फेब्रुवारी-मार्च २०२० मध्ये होणाऱ्या इ. १२ वी व इ. १० वी परीक्षेस मुस्लिम विद्यार्थिनींना बुरखा घालून परीक्षा देण्याबाबत.

फेब्रुवारी-मार्च २०२० मध्ये होणाऱ्या इ. १२ वी व इ. १० वी परीक्षेच्या दिनांक १६-०३-२०२० रोजीच्या परीक्षेबाबत.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०२० आवेदनपत्रातील अनु. क्र. १० मधील Minority Religion समोर ज्यु धर्माचे नाव समाविष्ट करणेबाबत....

मार्च २०२० इ १० वी व इ १२ वी परीक्षा गैरमार्ग परकरणा संदर्भात महत्वाच्या सूचना

कोरोंना व्हायरसच्या पार्श्वभुमीवर फेब्रुवारी/मार्च 2020च्या इ. 12वी व 10 वी च्या परीक्षा विहित वेळापत्रकानुसार घेण्याबाबत.

राज्यात कोरोनावायरस प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून उपाययोजना करणेबाबत

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून उपाययोजना करणेबाबत.

राज्यात कोरोनाव्हायरस प्रादुर्भावामुळे माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10वी.) परीक्षेचा दिनांक 23.3.2020 रोजीचा सामाजिक शास्त्रे पेपर-2 (भूगोल) विषयाची परीक्षा व त्यापुढील मंडळाच्या अन्य सर्व परीक्षा स्थगित केल्याबाबत